Cửa Cuốn Đà Nẵng, Cửa Nhôm Xingfa Đà Nẵng, Công Ty Huy Vinh